Champ-Richer jako ekspert w pielęgnacji zwierząt, dba o przejrzystą komunikację z odbiorcami, podając
na opakowaniach składy wg nomenklatury INCI.

Co to jest nomenklatura INCI?

To międzynarodowy system nazewnictwa służący do określania surowców kosmetycznych będących składnikami kosmetyków. Pełna nazwa: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients.

Podawanie na opakowaniu składu INCI obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i informuje o stężeniach składników – kolejność wymieniania musi być zgodna z malejącym stężeniem. Granicą jest tu zawartość poniżej 1%, gdzie kolejność wymieniania jest dowolna.

Istotna rola INCI

  • Umożliwia porozumiewanie się kosmetologów z całego świata, bez względu na język – receptury i informacje o surowcach są dla wszystkich zrozumiałe.
  • Pozwala na znaczne uproszczenie nazewnictwa skomplikowanych związków i mieszanin, np. mieszanina dietanoloamidów kwasów tłuszczowych oleju kokosowego jest określana prostą nazwą Cocamide DEA, a produkty o wielu nazwach handlowych mają jedno określenie.
  • Jednoznaczność nazw INCI pozwoliła na wprowadzenie przejrzystego systemu ostrzeżeń dla lekarzy i konsumentów na całym świecie, niezwykle istotnego w przypadku użycia kosmetyku niezgodnie z przeznaczeniem (np. spożycia przez dziecko) lub wystąpienia alergii, niezależnego od kraju i lokalnego języka.
  • Czytanie składu INCI zamieszczonego na opakowaniu pozwala na ocenę wartości i przydatności produktu. Fachowiec na podstawie składu INCI może określić spójność składu produktu, zgodność z deklarowanym działaniem oraz stwierdzić czy w kosmetyku rzeczywiście występują wszystkie deklarowane składniki.

Wysoce skrupulatny dobór składników oraz poziomy stężeń poszczególnych z nich w recepturach kosmetyków to efekt wieloletnich prac laboratoryjnych i badań prowadzonych przez specjalistów kosmetologii oraz naukowców związanych z DermaPharm, producentem marki
Champ-Richer. Po to, aby kosmetyki te wzorowo spełniały funkcje użytkowe (mycie, kondycjonowanie, regeneracja) oraz wszystkie deklaracje zawarte na opakowaniach.

Pogrupowaliśmy składniki INCI zawarte w kosmetykach Champ-Richer na przykładzie szamponu. W ten sposób możesz dowiedzieć się po co są i jaką rolę pełnią poszczególne grupy składników.